Угода користувача

Будь ласка, уважно прочитайте цю Угоду перед використанням сайту https://issoft.com.ua/ (далі — «Послуга»), яким керує компанія ISsoft Solutions (далі — «ми» або «наш»).

Ваш доступ до Послуги і використання обумовлені вашим прийняттям і дотриманням цієї угоди користувача. Ця угода може бути застосованою до всіх відвідувачів, користувачів та інших осіб, які отримують доступ до Послуги або використовують її.

Здійснюючи доступ до Послуги або користуючись Послугою, Ви погоджуєтеся дотримуватися цю угоду. Якщо Ви не згодні з будь-якою частиною Угоди, Ви не маєте права доступу до Послуги.

Інтелектуальна власність

Послуга та її унікальний контент і функціонал є й будуть залишатися виключною власністю компанії ISsoft Solutions і її ліцензіарів. Послуга захищена законами про авторське право, товарні знаки та іншими законами США, Європейського Союзу та інших країн. Наші торговельні марки і фірмовий стиль не можуть бути використані стосовно іншого продукту або послуги без попередньої письмової згоди компанії ISsoft Solutions.

Назви фактичних компаній і продуктів, згаданих тут, можуть бути товарними знаками відповідних власників.

Приклади компаній, організацій, продуктів, людей і подій, описаних тут, є вигаданими. Жоден зв’язок із будь-якою наявною компанією, організацією, продуктом, людиною або подією не мається на увазі й не повинен матися на увазі

Будь-які права, не представлені тут у прямій формі, захищені.

Посилання на інші веб-сайти

Наша Послуга може містити посилання на сторонні веб-сайти або послуги, які не належать або не контролюються компанією ISsoft Solutions.
Компанія ISsoft Solutions не контролює й не несе ніякої відповідальності за зміст, політику конфіденційності або діяльність інших сайтів або послуг третіх сторін. Ви також визнаєте й погоджуєтеся, що компанія ISsoft Solutions не несе відповідальності або зобов’язань, прямо або побічно, за будь-яку шкоду або збитки, викликані або ймовірно спричинені або у зв’язку з використанням або довірою до будь-якої інформації, товарів або послуг, доступним на або через будь-які такі веб-сайти або послуги.

Ідентифікація

Ви погоджуєтеся відшкодовувати збитки й не допускати заподіяння шкоди компанії ISsoft Solutions та її ліцензіатам і ліцензіарам, а також їхнім співробітникам, підрядникам, агентам, посадовим особам та директорам, а також захищати від усіх видів претензій, збитків, зобов’язань, втрат, витрат або боргів, і видатків (включно з, але не обмежуючись гонорарами адвокатів), що є а) наслідком вашого використання й доступу до Послуги, або б) порушенням цієї Угоди.

Обмеження відповідальності

У жодному разі компанія ISsoft Solutions, а також її директори, співробітники, партнери, агенти, постачальники або афілійовані особи не несуть відповідальності за будь-які непрямі, випадкові, спеціальні, подальші або штрафні санкції, включно з, без обмежень, упущену вигоду, втрату даних, втрату функцій і ділової репутації або інших нематеріальних втрат, унаслідок (i) вашого доступу або використання або неможливості доступу або використання Послуги; (Ii) будь-якої поведінки або змісту будь-якої третьої сторони на Послузі; (Iii) будь-якої інформації, отриманої в результаті надання Послуги; і (iv) несанкціонованого доступу, використання або зміни передачі даних або інформації, незалежно від того, чи базуються вони на гарантії, контракті, делікті (включно з недбалістю) або будь-якій іншій правовій теорії, незалежно від того, чи були ми проінформовані про можливість такого збитку чи ні, і навіть якщо засіб правового захисту, викладений тут, був визнаний нездатним виконати свою основну мету.

Незаконне або заборонене використання


Як умова використання Послуги, ви гарантуєте компанії ISsoft Solutions, що ви не будете використовувати Послугу для будь-яких цілей, які є незаконними або забороненими цими умовами, положеннями та повідомленнями. Ви не маєте права використовувати Послугу будь-яким чином, який може призвести до пошкодження, відключення, перевантаження або погіршення якості Послуги або перешкоджати використанню і праву користування Послугою будь-якої іншої сторони. Користувач не має права опановувати або намагатися оволодівати будь-якими матеріалами чи інформацією будь-якими засобами, які спочатку не передбачалися для цих цілей.

Ми залишаємо за собою право в будь-який час розкривати будь-яку інформацію, необхідну для задоволення будь-якого застосовного закону, постанови, судового процесу або урядового запиту, а також редагувати, відмовляти в розміщенні або видаляти будь-яку інформацію або матеріали, повністю або частково, на наш розсуд.

Відмова від відповідальності

Користувач несе повну відповідальність за будь-які ризики, пов’язані з користуванням Послугою. Послуга надається на умовах «як є». Послуга надається без будь-яких гарантій, як прямих, так і непрямих, включно з, але не обмежуючись, гарантіями товарної придатності, що маються на увазі, придатності для конкретної мети, непорушення прав або ходу виконання.
Компанія ISsoft Solutions, її дочірні компанії, філії та ліцензіари не гарантують, що а) Послуга буде функціонувати безперервно, безпечно або буде доступна в будь-який конкретний час або місці; б) будь-які помилки або дефекти будуть виправлені; в) Послуга не містить вірусів або інших шкідливих компонентів; або г) результати користування Послугою будуть відповідати вашим вимогам.

Винятки

У деяких правових системах не дозволено виключення певних гарантій або виключення або обмеження відповідальності за непрямі чи ненавмисні збитки, тому ці обмеження можуть до вас не застосовуватись.

Регуляторне законодавство

Чинна угода користувача регулюється і трактується відповідно до законодавства Сполучених Штатів, Європейського Союзу та інших країн без урахування законодавчих положень.

Невиконання будь-якого права або положення, передбаченого цією Угодою, не буде розглядатися як відмова від цих прав. Якщо будь-яке положення цієї угоди буде визнано судом недійсним або не мають позовної сили, інші положення цього
Угоди продовжують діяти. Ця угода є повною угодою між нами щодо нашої Послуги й замінює будь-які попередні угоди між нами щодо Послуги.

Припинення дії зобов’язань/Обмеження доступу

Ми залишаємо за собою право, на власний розсуд, припинити Ваш доступ до Послуги або її частини в будь-який час, без попередження.

Зміни

Ми залишаємо за собою право, на власний розсуд, змінювати або замінювати цю Угоду в будь-який час.

Контакти

Якщо у вас виникли питання з приводу цієї Угоди, будь ласка, зв’яжіться з нами на адресу privacy@issoft.com.ua